بسیج تمامی امکانات خدمات شهری در پی بارش های پیش رو

بسیج تمامی امکانات خدمات شهری در پی بارش های پیش رو

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات