تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان/ جنگل‌ها و مراتع سدهای طبیعی در برابر سیل، فدای توسعه نابجای شهرها

تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان/ جنگل‌ها و مراتع سدهای طبیعی در برابر سیل، فدای توسعه نابجای شهرها

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اینکه تاب‌آوری اصطلاحی است که برای اندازه‌گیری توانایی یک شهر برای بهبود از یک مخاطره به کار می‌رود، گفت: شهرهای تاب‌آور شهرهایی هستند که توانایی پشت‌سر گذاشتن بحران و بهبود از تاثیرات مخاطرات محیطی را دارند. عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که چرا در بحران‌هایی که کشور پشت سر گذاشت از جمله سیل و زلزله‌ها، بیشترین خسارت را مسکن متحمل شد، گفت: به نظر می‌رسد، عمده مشکلات ایجاد شده در شهرهای کشور در زمان بحران به ویژه در زمان سیل در ضعف‌های اساسی طرح‌های بالادستی توسعه شهر و نادیده گرفتن بحث‌هایی از قبیل هیدرولوژی و مهار سیلاب‌ها در مطالعات جامع مرتبط باشد. عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، تصریح کرد: در آسیب‌شناسی تخریب‌های پس از مخاطرات طبیعی، مصالح غیراستاندارد، اجرانشدن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمن، اجرای ناکافی و ناصحیح ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات