جانمایی و نصب ۱۹ گل نوشته با نام حضرت محمد(ص) در سطح شهر مشهد

جانمایی و نصب ۱۹ گل نوشته با نام حضرت محمد(ص) در سطح شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات