معراج یگانە منجی عالم بـشریت حضرت مـحمد المصـطفی (ص) بـر هـمە مسلمانان مبارک باد

معراج یگانە منجی عالم بـشریت حضرت مـحمد المصـطفی (ص) بـر هـمە مسلمانان مبارک باد


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات