تشکیل کارگروه سیلاب در امور منابع آب کاشمر

عصمتی-کاشمر: کارگروه سیلاب در امور منابع آب کاشمر تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، با توجه به بارندگی های قابل توجهی که در پیش است این کارگروه تشکیل شده است. مدیر امور منابع آب کاشمر با اعلام این خبر افزود: از اهداف این کارگروه برنامه ریزی برای آخرین اقدامات قبل از وقوع سیلاب است. "حکمتی فر" تصریح کرد: این اقدامات شامل رفع ضربتی انسدادهای احتمالی و تقویت خاکریزهای حفاظتی در نقاط آسیب پذیر است. وی گفت: البته این امر با بهره گیری حداکثری از کارکنان همکار و جلب مشارکت دهیاران و همچنین بخش خصوصی میسر است.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات