آماده باش نیروهای خدمات شهری برای جلوگیری از سیل در کشف رود

آماده باش نیروهای خدمات شهری برای جلوگیری از سیل در کشف رود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات