تماس ۳۰۵ شهروند با مرکز ۱۳۷ برای اعلام درخواست های مرتبط با بارش ...

تماس ۳۰۵ شهروند با مرکز ۱۳۷ برای اعلام درخواست های مرتبط با بارش ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات