بازدید مدیر کل بازرسی استان از اقدامات سازمان پایانه ها درمقابله با ...

بازدید مدیر کل بازرسی استان از اقدامات سازمان پایانه ها درمقابله با ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات