بشنوید |ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه/ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران- قم/بارش برف و باران در برخی محورهای استان خراسان رضوی

بشنوید |ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه/ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج/ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران- قم/بارش برف و باران در برخی محورهای استان خراسان رضوی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات