بشنوید |ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه/محور کرج - چالوس دارای بارش پراکنده باران/ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج/ترافیک سنگین در محور تهران -لواسان

بشنوید |ترافیک سنگین در محور کرج - چالوس/ترافیک نیمه سنگین در محور فیروزکوه/محور کرج - چالوس دارای بارش پراکنده باران/ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج/ترافیک سنگین در محور تهران -لواسان

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات