عملکرد بانک ژن  اداره کل حفاظت محیط زیست  استان بوشهر

عملکرد بانک ژن  اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ، فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اعلام کرد: استان بوشهر به دلیل تضادهای گسترده اقلیمی، پیشینه تاریخی زیستی، زیستگاه‌های مساعدی را جهت استقرار گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری پدید آورده است و وجود مناطقی مانند مناطق ساحلی، کویری، کوهستانی زیستگاه‌های متنوعی را فراهم ‌آورده است که به نوبه خود بر تنوع زیستی گیاهی وجانوری استان بوشهر ‌افزوده است.
دوزیستان و خزندگان وپرندگان وپستاندارن در کنترل بیولوژیکی طبیعت اهمیت بسزایی دارند. با توجه به غنا فون و فلور استان بوشهر و از آنجا که بسیاری از مناطق این استان مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته بود برنامه کاری این اداره کل  از ابتدای سال ۹۸ با تشخیص این نیاز بروز رسانی اطالاعات تنوع زیستی و اقزایش نمونه های ژنتیک بانک ژن بود به همین دلیلی با تجهیز بانک ژن و ایجاد ۱۱ نمایندگی استانی وارایه آموزشهای لازم با جمع آوری میدانی اطلاعات و نمونه های جانوری پایگاه داده های از تنوع زیستی فون استان به دست آمده که در نهایت با ادامه این روند در طی سال های آتی و به دست آوردن  اطلاعات امکان برنامه ریزی بهتر در جهت حفاظت از تنوع زیستی غنی این استان را میسر تر می کند.
محمد پاپری زارعی (بانک ژن ) در خصوص ارایه گزارش  عملکرد یک ساله  بانک ژن افزود: با توجه به شناسای این نیاز توسط مدیر کل  از ابتدای سال ۹۸ با همکاری حسین جعفری (کارشناس بانک ژن ) ضمن بررسی وضعیت نمونه های ژنتیکی  موجود و تجهیزات در اختیار  وارایه گزارش نواقص به مدیریت با رهنمودها وتعیین چشم انداز در طول سال آتی با فعال کردن ظرفیت های موجود در همکاران  در سطح شهرستان و تجهیز وآموزش های لازم  اقدام به جمع آوری  نمونه های ژنتیکی  در سطح وسیع تری اقدام شد که شرح گزارش پیوست گزارش عملکرد  فعالیت بانک ژن در سال ۹۸ است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات