حل مشکلات بافت های ناکارآمد در گرو راهبردهای کلان مقیاس شهر است/ هماهنگی شرکت بازآفرینی با معاونت مسکن و شهرسازی در تهیه طرح ها/ قراردادهای تیپ ۱۲ فاقد نگاه محله محوری

حل مشکلات بافت های ناکارآمد در گرو راهبردهای کلان مقیاس شهر است/ هماهنگی شرکت بازآفرینی با معاونت مسکن و شهرسازی در تهیه طرح ها/ قراردادهای تیپ ۱۲ فاقد نگاه محله محوری

در سال ۱۳۶۴به منظور پیش‌نگری، پیش‌گیری ایجاد بافت‌های ناکارآمد و همچنین با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی، در حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی سابق، دفتر تحت عنوان «بهسازی بافت شهری» شکل گرفت. به منظور آگاهی بیشتر از رویکرد جدید و همچنین سایر اقدامات، با محمدمهدی نوروزیان مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران، گفتگویی انجام شده که در ذیل آمده است. با توجه به رویکرد جدید دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری مبنی بر هماهنگ بودن اقدامات با معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ایران، لطفا در اینباره توضیح دهید؟ لذا تدوین راهبردها و سیاست‌های یکپارچه در خصوص توسعه شهر، به نفع بافت‌های فرسوده و ناکارآمد خواهد بود که این امر در گرو تهیه طرح‌های یکپارچه است که در هماهنگی با معاونت شهرسازی و معماری این مهم ممکن شده است. همچنین قراردادهای تیپ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات