بشنوید/ممنوعیت تردد با اعلام مسیر جایگزین در ۱۴محور شریانی و غیرشریانی

بشنوید/ممنوعیت تردد با اعلام مسیر جایگزین در ۱۴محور شریانی و غیرشریانی

گزارش آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را بشنوید..دریافت فایل road ۹ با حجم

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات