شرکت‌های ریلی زیان‌دیده بسته حمایتی دریافت می‌کنند/ کاهش تردد قطارها از ۱۲۰ سیر به ۱۲ سیر در روز

شرکت‌های ریلی زیان‌دیده بسته حمایتی دریافت می‌کنند/ کاهش تردد قطارها از ۱۲۰ سیر به ۱۲ سیر در روز

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش از این شرایط، روزانه ۱۲۰ قطار بین شهری فعال بود اما در حال حاضر به کمتر از ۱۵ قطار رسیده است و به برخی از شهرها هر سه روز یک بار تردد انجام می‌شود و سعی شده سفرها تجمیع و با رعایت اصول بهداشتی با یک قطار انجام شود. رسولی با بیان اینکه تعداد قطارهای حذف شده عدد بسیار بزرگی است، گفت: پیش از این شرایط، روزانه ۱۲۰ قطار بین شهری فعال بود اما در حال حاضر به کمتر از ۱۵ قطار رسیده است و به برخی از شهرها هر سه روز یک بار تردد انجام می‌شود و سعی شده سفرها تجمیع و با رعایت اصول بهداشتی با یک قطار انجام شود. رسولی تاکید کرد: آنچه که وظیفه انسانی، قانونی و شرعی خود می‌دانیم این است که نهایت دقت را در ضدعفونی کردن و رعایت اصول بهداشت را داشته باشیم و در ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات