عملیات تزریق محلول ضد عفونی به خودروهای لجستیکی جهت گند زدائی معابرسطح شهر رشت/ آتش نشانی رشت

<br />
<table width="500" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-394.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9---395.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-417.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9-418.jpg" alt="" /> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--396.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--397.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--398.jpg" alt="" /></div>
<div> </div>
<div align="center"><img src="/dorsapax/userfiles/sub30/9--399.jpg" alt="" /> </div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات