راه اندازی سامانه اعلام و ثبت تخلفات منابع آب در سطح استان

مسئول میز خدمت شرکت آب منطقه ای اردبیل از راه اندازی سامانه اعلام و ثبت تخلفات منابع آبی در سطح استان خبر داد.

مهندس رحمت سلیمی افزود:  به منظور ایجاد بستر و تسهیل در صیانت از منابع آبی و خودداری از مراجعه ارباب رجوع به مرکز ستادی و امور منابع آب شهرستانها، سامانه اعلام و ثبت تخلفات در زمینه منابع آبی استان  به شماره ۳۱۷۱ راه اندازی شد.

وی تصریح کرد: شماره گیری آن از طریق خط تلفن ثابت بدون پیش شماره و خط موبایل با پیش شماره ۰۴۵ می باشد و همکاران در معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آماده پاسخ گویی و رسیدگی به خبرهای واصله در خصوص تخلفات منابع آب و برخورد با متخلفین در جهت صیانت از منابع آبی در استان می باشند .

مسئول میز خدمت شرکت آب منطقه ای اردبیل اظهار داشت: موارد ثبت تخلفات همه روزه باز بینی شده و به کلیه مدیران امور آب در شهرستانها بصورت کتبی اعلام و به وسیله اکیپهای گشت و بازرسی مستقر در هر شهرستان تحت بررسی قرار می گیرند.

مهندس سلیمی عنوان کرد: این اقدام می تواند در کشف سریع تخلفات در زمینه منابع آبی منجمله تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها، برداشت اضافی از چاهها و جلوگیری از خسارت وارده به منابع اب زیر زمینی، حفاری های غیر قانونی چاه، دستکاری کنتور هوشمند و حجمی، انتقال غیر قانونی آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاههای کشاورزی، انتقال و استفاده از آب چاههای صنعتی برای موارد کشاورزی و یا وابسته به کشاورزی،  برداشت غیر مجاز از منابع آب سطحی به وسیله موتورپمپ و آبیاری اراضی دیم و مراتع، برداشت غیر مجاز مصالح رودخانه ای از بستر رودخانه ها، تجاوز به حریم رودخانه از جمله کاشت نهال و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و ... منجر شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات