کنترل، نظارت و پایش مستمر رودخانه های خلخال در ایام تعطیلات...

مدیر امور منابع آب شهرستان خلخال از کنترل، نظارت و پایش مستمر رودخانه های خلخال در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

مهندس رضا شمسی گفت: شهرستان خلخال با توجه به شرایط توپوگرافی و کوهستانی بودن منطقه، دارای رودخانه ها و مسیلهای متعددی می باشد که در ایام تعطیلات نوروز هم همانند سایر اوقات سال بطور مستمر مورد کنترل و پایش قرار می گیرد .

وی با اشاره به لایروبی و بازگشایی تعدادی از پلهای روی رودخانه هروچای بعنوان یکی از رودخانه های مهم شهرستان در سال گذشته تصریح کرد: رودخانه های  خانقاه سادات و اندبیل نیز در سال 98 بطول مجموع 2 / 5 کیلومتر و همچنین رودخانه بفراجرد چای با توجه به اهمیت آن و وجود یک روستا در پایین دست سد و احتمال خطرات سیلاب بطول 2  کیلومتر لایروبی و آزادسازی گردید .

مهندس شمسی افزود: رودخانه شاهرودچای، زالرود، دمدول چای، کندرق و قزل اوزن نیز از رودخانه های اصلی و مهم شهرستان می باشند که بطور مداوم توسط همکاران امور آب خلخال و اکیپهای گشت و بازرسی شهرستان کنترل می گردد که در این رابطه مذاکرات و مکاتبات متعددی نیز با بخشداران، دهیاران و شهرداران سه بخش مرکزی، شاهرود و خورش رستم نیز در راستای بازگشایی و جلوگیری از تخلیه نخاله و همچنین آگاهی بخشی ساکنین و مجاورین رودخانه و مسیلها صورت پذیرفته است .

مدیر امور منابع آب شهرستان خلخال همچنین گفت:  شهرستان خلخال با داشتن 12  ایستگاه هیدرومتری بر روی رودخانه های مهم و دائمی شهرستان روزانه وضعیت جریان عبوری را پایش و اقدامات مطالعاتی و کنترلی را انجام می دهد .

وی در پایان بر همکاری سایر بخشها و ادارات مربوطه و همچنین نقش موثر مردم شهرستان در کاهش خسارتهای احتمالی سیلاب در محدوده این شهرستان تاکید کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات