مردم درخانه بمانند تا تلاش ها برای کنترل ویروس کرونا بی ثمر نشود / ...

مردم درخانه بمانند تا تلاش ها برای کنترل ویروس کرونا بی ثمر نشود / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات