زیر ساخت های لازم برای دور کاری کارکنان شرکت مدیریت منابع آب...

زیر ساخت های لازم برای دور کاری کارکنان شرکت مدیریت منابع آب...

زیر ساخت های لازم باتوجه به تدابیر اندیشیده شده در جهت دورکاری کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران فراهم است. زیر ساخت های لازم باتوجه به تدابیر اندیشیده شده در جهت دورکاری کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران فراهم است مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات ، توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت اعلام داشت : این دفتر در راستای اجرای نمودن بخشنامه وزارت نیرو در خصوص " انجام کار در منزل (دورکاری ) در شرایط بیماری " کرونا" و به منظور فراهم سازی زیر ساخت های لازم تحقق بند ٧ بخشنامه مذکور در شرکت مادر و به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ، سرویس ها ، سامانه و سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی در خارج از محیط شرکت با مشارکت و همراهی حوزه های کاری و در قالب ایجاد بستری مجازی و شبیه سازی شده از محیط کاری اداری مشابهه امکانات و قابلیتهای محیط فیزیکی در اداره ، ضمن استقرار سامانه مدیریت دسترسی همکاران با رعایت ملاحظات امنیتی با استفاده از زیر ساخت موجود نسبت به اعطاء دسترسی به تلفن های داخلی شرکت و ایجاد بستر به اشتراک گذاری و انتقال فایل برای همکاران شرکت اقدام نماید . لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات