دستاورد کاری ترامپ در آستانه نابودی!

دستاورد کاری ترامپ در آستانه نابودی!

شمار متقاضیان دریافت تسهیلات بیکاری در آمریکا رکورد جدیدی زد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات