محصولات کشاورزی جایگزین مناسبی برای درآمدنفتی

محصولات کشاورزی جایگزین مناسبی برای درآمدنفتی

نورانی گفت: با توجه به اقلیم متنوع و منابع طبیعی خدادادی، محصولات کشاورزی جایگزین‌ مناسبی برای صادرات هستند.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات