جابجایی تعدادی از درختان پارک صائب تبریزی بر اساس رای قضایی کمیسیون حفظ و توسعه فضای سبز صورت گرفته ...

جابجایی تعدادی از درختان پارک صائب تبریزی بر اساس رای قضایی کمیسیون حفظ و توسعه فضای سبز صورت گرفته ...

به گزارش شهریار، قطعه مورد نظر دارای نقشه تفکیکی بوده و با دارا بودن کاربری مسکونی در مالکیت این اداره کل است.

بر اساس پیگیری های اداره کل راه و شهرسازی استان از کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تبریز، در بهمن ماه سال ۹۸ رأی قضایی و اجرایی این کمیسیون مبنی بر جابجایی و انتقال اشجار این محل در قطعه مجاور همان پارک انجام شده است.

بر اساس این گزارش، قلع و قمع درختان پارک موضوعیتی نداشته و جابجایی اشجار با مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان و برابر درخواست اداره مذکور و طبق رأی کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز و با نظارت سازمان سیما و منظر و فضای سبز انجام یافته است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات