ضدعفونی ۳ مسیر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

ضدعفونی ۳ مسیر سطح حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، در تداوم عملیات ضدعفونی معابر که بطور منسجم و مرتب در سطح حوزه منطقه در مقابله با ویروس مرگبار کرونا توسط نیروهای نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه ۲ به انجام می رسد، ضدعفونی ۴ مسیر اصلی تحت حوزه این منطقه اجرائی شد.

این فعالیت به منظور جلوگیری از انتشار بیماری کرونا توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز در مسیرهای ولیعصر جنوبی و زعفرانیه، کمربندی آزادی و خیابان عزیزآباد به انجام رسید و در سایر مسیرهای سطح حوزه، همچنان ادامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات