درز انبساط در ساختمان سازی چه کاربردهایی دارد؟

لذا در هنگام طراحی مواد و قطعات، باید فضایی را برای حرکت آزادانه اجزا جهت انبساط طولی و عرضی، مانند درز انبساط در نظر گرفت. ساختمان در اثر تغییر درجه حرارتی که در داخل آن به وجود می‌آید و یا تغییرات دمایی ناشی از تغییر فصل، دچار انبساط و انقباض می‌شود. لذا باید مکان مناسبی برای تعبیه این درزها در طول ساختمان در نظر گرفت. باید در نظر داشته باشیم که در کلیه‌ی ساختمان‌هایی که ارتفاعی بیش از ۵۰ متر دارند، از درز انبساط استفاده می‌شود. هم‌چنین به‌طور کلی می‌توان گفت که از درز انبساط در ساختمان‌هایی که نسبت طول به عرض آن‌ها از یک سوم بیشتر است، استفاده می‌شود. برای جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از این امر، از نوع دیگری از درزها به نام درز انقطاع استفاده می‌شود. در محل این درزها که بر خلاف درز انبساط به‌صورت عرضی تعبیه می‌شوند، میلگرد و بتن بین دو بلوک مجاور ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات