عربستان حضور در محل کار را ممنوع کرد!

عربستان حضور در محل کار را ممنوع کرد!

دولت عربستان از کارکنان بخش دولتی و خصوصی خواست تا در خانه باقی بمانند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات