صرفه جویی 4 میلیون مترمکعبی آب با انسداد 250 حلقه جاه غیرمجاز در...

تربت جام-شایان مهر: ۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در تربت جام در سال ۹۸ مسدود شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر امور منابع آب تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد با اعلام این خبر گفت: با شناسایی، انسداد و پلمپ ۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان از جمله تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد توانستیم به اهداف تعیین شده در راستای اجرای طرح سازگاری با کم آبی دست یابیم و ۳ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۷۳۴ مترمکعب در منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شد. "یوسف اختری" افزود: از تعداد ۲۵۰ حلقه چاه غیرمجاز، ۱۹۲ حلقه مربوط به باخرز، ۳۶ حلقه تایباد، ۱۲ حلقه تربت جام و ۱۰ حلقه در محدوده صالح آباد قرار داشت. وی در زمینه چاه های مجاز گفت: بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ مورد بازدید مستمر توسط کارشناسان گشت و بازرسی انجام شده است که ضمن نظارت بر چاه ها و منابع آبی مجاز منطقه اقدام به شناسایی و اخطار به بهره بردارانی کردند که اضافه برداشت بیش از پروانه های صادره داشتند. "اختری" افزود: از ۲۲ مورد عملیات انجام گرفته در زمینه چاه های مجاز از اضافه برداشت ۴ میلیون و ۵۴۷ هزار و ۴۶۸ مترمکعب در منابع آب زیرزمینی جلوگیری شد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات