ضدعفونی مستمر و شبانه‌روزی مناطق مختلف شهر مشهد با تاکید بر نقاط ...

ضدعفونی مستمر و شبانه‌روزی مناطق مختلف شهر مشهد با تاکید بر نقاط ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات