نشريه هاي الكترونيك زيست محيطي و پويش «در خانه مي مانيم»

استفاده بهينه فرهنگي زيست محيطي از مشاركت همگاني در پويش «درخانه مي مانيم»

به گزارش پارما مشاركت در پويش «درخانه مي مانيم» فرصت مناسبي را براي بهره مندي از نشريه هاي الكترونيكي در فضاي مجازي پديد آورده است كه استفاده از اين فرصت مي تواند علاوه بر بهنگام سازي آگاهي هاي محيط زيستي هريك ما به توسعه فرهنگ زيست محيطي در جامعه بيانجامد.

بر اساس اين گزارش سايت هاي تخصصي بسياري در محورهاي مختلف همچون تنوع زيستي، مديريت پسماند، مصرف انرژي، آلودگي هاي آب،خاك و هوا بويژه در زمينه آموزش مباني محيط زيست به زبان فارسي فعال است كه علاقه مندان مي توانند با مراجعه به آنها از اين امكان علاوه بر ارتقاي سطح دانش زيست محيطي خود در نشر فرهنگي محيط زيست در جامعه نيز به رايگان استفاده كنند.

از پايگاه هاي اطلاع رساني فعال و معتبر در اين زمينه علاوه بر بخش آموزش سايت سازمان حفاظت محيط زيست كشور به نشاني:

https://b2n.ir/150878

بخش نشريه هاي الكترونيك سايت اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز در شش سرفصل و 42 موضوع زيست محيطي به نشاني:

https://b2n.ir/163429

پاسخگوي دوستداران محيط زيست كشور و استان اصفهان است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات