بررسی برنامه و پروژه های وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق شعار "جهش رونق تولید" / تشکیل ستاد ویژه ای جهت مدیریت راهبردی جنبش تولید با مسئولیت وزیر

بررسی برنامه و پروژه های وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق شعار "جهش رونق تولید" / تشکیل ستاد ویژه ای جهت مدیریت راهبردی جنبش تولید با مسئولیت وزیر

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع، انتخاب فهرست پروژه‌ها را با اولویت بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال و در نهایت ارتقای پایداری وضعیت اقتصادی کشور را از اثرات فوق العاده و قابل توجه در جهش تولید دانست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات