ستون گذاری بر اساس معماری و قواعد سازه ای

به گزارش اخبار ساختمان، ستون‌ها نه تنها تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند بلکه لنگر ناشی از بارهای عمودی و جانبی که در اثر اتصال صلب تیر به ستون ایجاد می‌شوند نیز بر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. ستون‌ها بارهای ساختمان را به پی منتقل می‌کنند، به همین دلیل محل قرارگیری و همچنین فاصله بین آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. اگر فاصله بین ستون‌ها بیشتر از حد استاندارد باشد، مقاطع تیر و ستون افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به آویز در تیرها شده و مقرون بصرفه نیز نخواهد بود. همچنین برای ایجاد زیبایی بیشتر و از نظر پنهان کردن آن‌ها بهتر است در صورت امکان درون کمدهای دیواری و دیوارها قرار گیرند. باید مورد توجه قرار گیرد در نظر گرفتن عرض آسانسور و راه پله است زیرا در صورت عدم رعایت این نکته فضای مفید از بین رفته و مجبور به نصب آسانسور با ظرفیت کمتر و ساخت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات