هفت اصل مهم معماری در شکل گیری شهرهای آینده

این همان مفهومی است که در دومین جلسه برگزاری کنفرانس معماری آینده (Architecture of the Future Conference) مورد بحث قرار گرفت. در این گردهمایی در مورد تکنولوژی‌های روزی که در حال تغییر آینده معماری هستند، بحث شد. چالش اصلی در طراحی فضاهای جدید یا مدرن سازی ساختمان‌های موجود، تغییر سریع نیازهای انسان است. سرعت تغییر نیازهای جامعه بشری از سرعت رشد فناوری‌هایی که این نیازها را رفع می‌کنند نیز بیشتر است. طراحی انسان محور و استفاده از روش‌های مبتنی بر استفاده از داده‌های تجربی و آزمایشی مسیر اصلی در حل مشکلات مربوط به شهرهای آینده است. تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین شرایط تاثیر گذار در شهرهای آینده است. نوسازی یکی از مهم‌ترین روندهای مورد بررسی است، زیرا نه تنها در وقت و زمان صرفه جویی می‌کند بلکه با جلوگیری از ساخت و ساز و تخریب ساختمان بر کاهش انتشار Co۲ تاثیر دارد. علاوه بر این، داده‌‌ها امکان پیش بینی مشکلات ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات