امسال موتور ملی در لکوموتیو مانوری نصب می‌شود

امسال موتور ملی در لکوموتیو مانوری نصب می‌شود

سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استفاده حداکثری راه‌آهن از چهار ظرفیت قانونی برای استفاده حداکثری از تولید داخل و سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی گفت: امسال موتور ملی در لکوموتیوهای مانوری نصب می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه ظرفیت‌های قانونی که به رونق تولید کمک می‌کرد را در این راستا در قالب بسته عملیاتی برای فعالان حوزه ریلی تدوین و آماده کردیم و ارائه شد. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: با استفاده از ماده ۶۷ قانون الحاق ۲ که به راه‌آهن اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری ریلی را برای تامین مالی تضمین کند، ظرفیت‌های مناسبی ایجاد شد؛ از این محل از بازار سرمایه کشور برای برخی شرکت‌ها تامین مالی کردیم و سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۸ به بهره‌برداری رسید و استفاده شد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سال گذشته ظرفیت دیگری که در این حوزه به کمک آمد منابع داخلی شرکت‌ها بود و از ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات