تدوین دستورالعمل ارزیابی ساختمان‌ها در برابر آتش و زلزله/ همکاری ایران و ژاپن برای مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها در سال ۹۸

تدوین دستورالعمل ارزیابی ساختمان‌ها در برابر آتش و زلزله/ همکاری ایران و ژاپن برای مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها در سال ۹۸

محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بخشی از برنامه‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال ۹۹ را برشمرد و گفت: امید است تا همکاری‌های بین کشورها در سال جدید برای فعالیت‌های پژوهشی تقویت شود. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تهیه پیش‌نویس نحوه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های مختلف برای افزایش تاب آوری و مدیریت بحران‌های مختلف بر اساس قانون جدید مدیریت بحران که در دی ۹۸ به مرکز ابلاغ شد خبر داد و تصریح کرد: این پیش نویس برای نخستین بار با رویکرد پیشگیرانه تهیه و تدوین شده است. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیگیری مقاوم سازی بیمارستان‌ها را از دیگر موضوعات مورد همکاری مرکز با سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برشمرد و گفت: دستورالعمل مقاوم سازی بیمارستان‌ها در برابر آتش، با همکاری سازمان مجری نهایی و به سازمان برنامه و بودجه ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات