همکاری ایران و ژاپن برای مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها در ایران

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تهیه پیش‌نویس نحوه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دستگاه‌های مختلف برای افزایش تاب آوری و مدیریت بحران‌های مختلف بر اساس قانون جدید مدیریت بحران که در دی ۹۸ به مرکز ابلاغ شد خبر داد و تصریح کرد: این پیش نویس برای نخستین بار با رویکرد پیشگیرانه تهیه و تدوین شده است. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیگیری مقاوم سازی بیمارستان‌ها را از دیگر موضوعات مورد همکاری مرکز با سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی برشمرد و گفت: دستورالعمل مقاوم سازی بیمارستان‌ها در برابر آتش، با همکاری سازمان مجری نهایی و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که امیدواریم این دستورالعمل تصویب و منتشر شود. وی ادامه داد: برای ساختمان‌های بیمارستانی موجود نیز مرکز تحقیقات فعالیتی مشترک را با دفتر اسکان بشر از سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات