جلوگیری از اضافه برداشت ۱۳ میلیون مترمکعب آب منابع زیرزمینی با...

خواف-هوشنگی: با نصب و کنترل کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز از اضافه برداشت حدود ۱۳ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر اداره منابع آب شهرستان خواف در بیان عملکرد سال ۹۸ با بیان این مطلب گفت: اداره منابع آب شهرستان خواف با مجموع اقداماتی که در سال ۹۸ انجام داد توانست به بیش از ۷۰ درصد از اهداف از پیش تعیین شده در کارت هدف دست یابد. وی تعداد کنتورهای نصب شده را ۲۸۰ کنتور اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۲۵۰ کنتور آب و برق و ۳۰ کنتور الکنرومغناطیسی بوده است. "جواد خاموشی" با اشاره به لزوم حفظ حریم رودخانه ها گفت: ۸ و نیم هکتار بازگشایی و رفع تصرف از رودخانه های شهرستان از جمله رودخانه برآباد، خواجه یار، کال خشکه، سنگان، جهان آباد، دردوی و سناجرد انجام شد. مدیر اداره منابع آب خواف افزود: با نلاش و پیگیری گروه های گشت و بازرسی ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و مسدود شد.
لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات