آغاز انتقال و تحویل آب از سد مخزنی گیلارلو برای اراضی تحت پوشش

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی از آغاز انتقال و تحویل آب برای اراضی تحت پوشش سد مخزنی گیلارلو خبر داد.

مهندس رضا بدرزاده گفت: در سال آبی جاری طبق الگوی کشت اعلامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمی، به میزان ۲۵۵ هکتار محصول کلزا و ۱۰۸ هکتار محصول جو در اراضی پائین دست سد گیلارلو کشت شده که کشاورزان اراضی در قالب شرکت تعاونی با اداره منابع آب شهرستان گرمی قرار داد تحویل آب منعقد نموده اند .

وی افزود: این میزان کشت محصول کلزا بصورت یکدست و یکجا در شهرستان گرمی بی نظیر است و برای اولین بار در اراضی تحت پوشش سد مخزنی گیلارلو کشت می شود .

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی تصریح کرد: در ۶۳۰ هکتار از اراضی اطراف سد گیلارلو شبکه آبیاری بارانی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرمی احداث شده است که شامل فاز اول ۴۰۰ هکتار و فاز دوم ۲۳۰ هکتار می باشد .

وی در ادمه به حجم آب ذخیره شده در پشت سد گیلارلو اشاره کرد و گفت: ظرفیت مخزن سد گیلارلو ۸/۵ میلیون متر مکعب می باشد که هم اکنون ۵/۵ میلیون متر مکعب آب در پشت سد ذخیره سازی شده و در حدود ۳ میلیون متر مکعب ظرفیت خالی برای آبگیری وجود دارد .

مهندس بدرزاده اظهار داشت: با توجه اتمام فاز اول شبکه ، قرار داد تحویل آب براساس الگوی کشت و نیاز آبی محصولات کشت شده در حدود ۱/۵ میلیون متر مکعب ، قرار داد تحویل آب منعقد گردیده که طبق برنامه آبیاری، به اراضی مذکور تحویل آب می شود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان گرمی عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته در سال آبی جاری در مجموع در حدود ۲ میلیون متر مکعب آب به اراضی کشاورزی تحت پوشش سد تحویل آب خواهیم داشت .

وی در ادامه به کاهش شدید بارندگی و رواناب در رودخانه هایی که تامین کننده آب سد گیلارلو هستند، گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش شدید بارندگی در حوضه آبریز رودخانه های دیزج و برزند چایی در سالهای اخیر و به خصوص در سال آبی جاری،  که منجر به کاهش محسوس رواناب این رودخانه ها شده و در نتیجه محدودیت هایی را برای آبگیری سد به وجود آورده است.

مهندس بدرزاده در پایان افزود: اداره منابع آب شهرستان گرمی برنامه ریزی و تمهیدات لازم را برای بهره گیری حداکثری از سیلاب های آتی جهت آبگیری سد گیلارلو به کار گرفته است .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات