کنترل و پایش روزانه و مستمر منابع آبی رودخانه مرزی ارس توسط اکیپ...

مدیر امور منابع آب مغان از کنترل و پایش روزانه و مستمر منابع آبی رودخانه مرزی ارس توسط اکیپ گشت و بازرسی و کارشناس مهندسی رودخانه در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

مهندس اصغر احمدنژاد افزود: بیش از ۳ هکتار از اراضی تصرف شده در حد بستر رودخانه ارس در سال ۹۸  آزادسازی و از تجاوز به اراضی بستر رودخانه ارس به مساحت ۲۰ هکتار ممانعت و جلوگیری شده است.

وی تصریح کرد: رودخانه مرزی ارس بطول ۸۸ کیلومتر در مرز مشترک کشورمان با کشور آذربایجان بعنوان تنها منبع تامین کننده آب شرب شهرهای اصلاندوز،پارس آباد ،گرمی و روستاهای اطراف و آب کشاورزی اراضی شبکه بزرگ آبیاری و زهکشی مغان و فاز اول اراضی پایاب سد خداآفرین از حساسیت دو چندانی برخوردار می باشد، لذا اهمیت صیانت و حفاظت از این رودخانه را دوچندان می کند.

مدیر امور منابع آب مغان با اشاره به جلوگیری از تجاوز به حد حریم و بستر رودخانه علی الخصوص در ایام تعطیلات نوروزی بواسطه انجام بازرسی و گشت و بازدید مداوم توسط کارشناس مهندسی رودخانه مدیریت منابع آب مغان عنوان کرد: در سال ۹۸ در موقعیت محل اتصال و تخلیه رودخانه دره رود به ارس به مساحت ۳ هکتار از اراضی بستر رودخانه ارس آزاد سازی انجام شده و اراضی مورد تجاوز به وضع سابق اعاده گردید و با‌ پایش مستمر مانع از تجاوز مجدد افراد به حد بستر ارس و محدوده آزاد سازی شده گردید.

مهندس احمدنژاد با اشاره به اقدام برخی افراد فرصت طلب و سودجو برای تصرف و پیشروی به سمت رودخانه ارس با نیت تصرف اراضی و تخریب درختان موجود به منظور کشت وزرع اظهار داشت: پس از پیگیری موضوع، به اتفاق دادستان و فرماندار شهرستان پارس آباد از محل بازدید شد و متعاقب آن آزاد سازی محل مورد نظر در دستور کار قرار گرفت که با اعزام یک دستگاه بیل مکانیکی، با حضور مقامات فوق الذکر اقدام به بازگشایی مسیر کانال مسدود شده انجام گردید.

وی در ادامه عنوان کرد: با احداث کانال، در حد فاصل نقطه تخلیه پساب فاضلاب شهری تا رودخانه مرزی ارس ضمن هدایت مستقیم پساب بواسطه کانال موجود، مانعی برای ورود افراد برای تصرف و تخریب جنگل مابین رودخانه و کانال جدیدالاحداث بوجود آمد و بدین طریق از تخریب و تصرف۲۰ هکتار از اراضی واقع در حد بستر ارس جلوگیری گردید .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات