تفویض اختیار تدوین مقررات ملی ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان/ وضع مقررات با رویکرد جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی/ تقویت ارتباط دو معاونت با هدف شهرسازی نظامند

تفویض اختیار تدوین مقررات ملی ساختمان به معاونت مسکن و ساختمان/ وضع مقررات با رویکرد جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی/ تقویت ارتباط دو معاونت با هدف شهرسازی نظامند

مدیرکل دفتر مقررات ملی وکنترل ساختمان، گفت: در سال ۹۹ به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، تغییراتی را در تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان شاهد خواهیم بود و این مسئولیت در سال جدید برعهده دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از دفاتر مجموعه معاونت مسکن و ساختمان قرار می‌گیرد. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با یادآوری این مطلب که پیش‌تر و از سال ۹۲ تا ۹۸ تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده داشت، توضیح داد: در سال ۹۸ وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد تا این وظیفه را معاونت مسکن و ساختمان برعهده بگیرد. مانی‌فر تصریح کرد: در رویکرد جدیدی که معاونت مسکن و ساختمان برای مقررات ملی دارد، وضع مقررات جدید در حوزه ساختمان و شهرسازی مدنظر است. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تدوین مباحث جدید در سال جاری خبر داد و گفت: مباحثی از ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات