"مرکز تحقیقات مسکن" از تدوین مقررات ملی ساختمان کنار گذاشته شد

"مرکز تحقیقات مسکن" از تدوین مقررات ملی ساختمان کنار گذاشته شد

مقام مسئول وزارت راه از تغییر رویکرد در تدوین مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان، تغییر در تدوین مرجع آن و تفویض اختیار به معاونت مسکن و ساختمان خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات