گفت و گوي راديو گفت و گو با مديركل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست

گفت و گوي راديو گفت و گو با مديركل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محيط زيست

عبدالرضا سپنجي با اظهار به اينكه عدم توجه به محيط زيست خودش را در سال گذشته به خوبي نشان داده است، يادآور شد: با وقوع سيل در فروردين ماه 1398 متوجه شديم تجاوز به حريم رودخانه ها و محيط زيست چقدر مسئله براي كشور و مردم ايجاد كرد.

برنامه «شو پنجره بگشا» راديو گفت و گو با موضوع روز طبيعت با دكتر عبدالرضا سپنجي مديركل روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست به صورت تلفني گفتگو كرد.


عبدالرضا سپنجي با اشاره به وضعيت محيط زيست در اين ايام گفت: اكثريت مردم در اين شرايط به سفر نرفتند و همچنين به تفرجگاه ها و مناطق حفاظت شده ما كه در هفته اخير حضور افراد را در آن مكان ها ممنوع كرديم حضور پيدا نكردند.


وي با اظهار به اينكه عدم توجه به محيط زيست خودش را در سال گذشته به خوبي نشان داده است، يادآور شد: با وقوع سيل در فروردين ماه 1398 متوجه شديم تجاوز به حريم رودخانه ها و محيط زيست چقدر مسئله براي كشور و مردم ايجاد كرد.


مديركل روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست از محيط بانان با عنوان مدافعان طبيعت ياد كرد و اظهار داشت: در صد سال اخير توجه جدي به محيط زيست نداشتيم ولي سازمان حفاظت از محيط زيست با داشتن 7 هزار نيرو در كل كشور تلاش كرده تا از محيط زيست كشور محافظت كند. محيط بانان ما هم سفيران فرهنگي سازمان و هم محافظان آب و خاك و محيط زيست كشور هستند. ان ها تلاش ويژه كردند تا با تعرض ها و تجاوز ها به محيط زيست و به منابع گياهي و جانوري كشور مقابله كنند.


وي با بيان اينكه مجلس، دولت و قوه قضائيه حمايت هاي خوبي از محيط زيست انجام داده اند، عنوان كرد: قانون محيط بانان و قانون خاك در سال 98 تصويب شد. همچنين آيين نامه هاي اجرايي قانون پسماند، قانون مقابله با آلودگي هوا تصويب شده است.


سپنجي در عين حال متذكر شد: اين قوانين اجرا مي شوند ولي بايد سرمايه گذاري كرد يعني بايد هزينه اين اقدامات را كشور بپردازد و برايش بودجه در نظر گرفته شود. متاسفانه اين بودجه حدود 150 ميليون يورو بود كه تصويب نشد.


وي به برخي از مشكلات محيط زيستي در كشور اشاره كرد و گفت: متاسفانه در شمال كشور بحث پسماند صنعتي و شهري به شدت مسئله ساز شده است. حيوان آزاري مانند كشتن خرس در آذربايجان غربي ويا كشتن سگ ها از ديگر مسائلي است كه با آن ها رو به رو هستيم. اين حيوانات حقوقي دارند و بايد به حقوقشان احترام بگذاريم اما متاسفانه بعضي از شهروندان ما آموزش هاي لازم را نديدند و رسانه ها بايد سرمايه گذاري كنند و فرهنگ سازي لازم را انجام دهند.


مديركل روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست ضمن تشكر از راديو گفت و گو اظهار كرد: چرا اين راديو در حوزه آموزش و فرهنگ سازي و پيگيري امور مربوط به محيط زيست كم زمان نگذاشته و همواره همراه و پيگير بوده است و با سازمان محيط زيست همكاري كرده است. البته نبايد فقط به راديو گفت و گو اكتفا كرد و اميدواريم رسانه ملي در سطح شبكه هاي تلويزيوني و راديويي به محيط زيست بپردازد.


وي با گله مندي از بودجه سازمان محيط زيست در حوزه ارتباطات با رسانه كه صفر بوده است، گفت: هر كاري كه تاكنون انجام داده ايم با دست خالي بوده ولي با اين حال سعي كرديم در فضاي مجازي و پرتال سازمان تحولي صورت بگيرد ولي ديده شدن اين سازمان و فرهنگ سازي نياز به بودجه و هزينه دارد.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات