تعلیق کلیه پروازهای از مبدا ایران به آلمان

تعلیق کلیه پروازهای از مبدا ایران به آلمان

وزارت بهداشت آلمان، تمامی پروازهای از مبدا ایران به این کشور را تعلیق کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات