آغاز کشت بهاره در شبکه آبیاری و زهکشی مغان

مدیر امور منابع آب مغان در اولین جلسه شورای هماهنگی بهره برداری از منابع آب مغان درسال ۱۳۹۹ از آغاز کشت بهاره در شبکه آبیاری و زهکشی مغان خبر داد.

مهندس اصغر احمدنژاد گفت: در این راستا با توجه به شروع فصل آبیاری سطح سبزکشت پاییزه و همچنین آبیاری کشت بهاره اولین جلسه شورای هماهنگی درسال۱۳۹۹ با تاکید مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با موضوع برنامه ریزی نحوه توزیع و تقسیم آب در شبکه با حضور مدیرعامل و معاونت بهره برداری شرکت بهره برداری و کارشناسان مدیریت منابع آب مغان و مدیران مناطق  چهارگانه آبیاری برگزار گردید.

وی تصریج کرد: در این جلسه ضمن بررسی مسائل توزیع آب، به تقسیم و توزیع عادلانه آب موجود بین مناطق آبیاری و کانالهای مشترکین شبکه و تامین آب انتهای شبکه و حضور مداوم و شبانه روزی عوامل توزیع آب و نظارت و پایش مداوم وضعیت توزیع آب در شبکه تاکید شد.

به گفته مدیر امور منابع آب مغان در این جلسه مقرر شد مدیران مناطق چهارگانه نسبت به پیش بینی ده روزه نیاز آبی بر اساس ترکیب و مساحت کشت منطقه اقدام نمایند .

در ادامه این جلسه مدیر عامل شرکت بهره برداری با اشاره به پیش بینی شروع پیک آبیاری از اواخر فروردین ماه به آمادگی کامل مناطق آبیاری و عوامل شرکت برای توزیع آب اشاره نمود و به برنامه ریزی توزیع توسط مدیران مناطق آبیاری تاکید کرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات