برنامه ریزی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی حیات وحش کشور از اولویت های دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در سال ۹۹ است

برنامه ریزی برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی حیات وحش کشور از اولویت های دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی در سال ۹۹ است


محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی به مناسبت ۱۵ فروردین روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت:

دستور مقام معظم رهبری در ۱۵ فروردین سال ۸۶ در خصوص ذخایر ژنتیکی کشور، توجه نظام در سطوح بالا به این مهم را نشان می دهد و وظایف ما برای برنامه ریزی و اقدام جدی در این خصوص را صد چندان می کند.

وی با اشاره به تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی کشور در سال ۹۷ افزود: در این قانون وظایف سنگین و مهمی در حوزه حفاظت از ذخایر ژنتیکی حیات وحش بر عهده سازمان متبوع گذاشته شده است که همکاری جدی واحدهای ستادی و استانی را برای انجام آن ها می طلبد.

خوشبختانه شاکله کلی ساختار حفاظت از ذخایر ژنتیکی در سازمان و دستورالعمل مربوطه در نیمه دوم سال گذشته تهیه و آماده شده است که وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای عملیاتی کردن وظایف محوله را برعهده خواهد داشت.

وی گفت خوشبختانه با تهیه و ابلاغ دستورالعمل نمونه برداری از حیات وحش در سال گذشته، گام موثری برای مدیریت خروج نمونه های زیستی و ژنتیکی حیات وحش برداشته شد. هم چنین تهیه و نهایی شدن پیش نویس آیین نامه قانون حفاظت از ذخایر ژنتیکی با مسولیت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سازمان و سایر دستگاه های متولی در سال گذشته اقدام قابل تقدیری بود که امید است با تصویب و ابلاغ آن در سالجاری روند اجرایی آن شروع شود.


مدادی هم چنین از تشکیل کارگروه ملی در سطح مدیران کل دستگاه های مختلف و مرتبط برای مقابله، نظارت و مدیریت گونه های مهاجم خبر داد و افزود: گونه های مهاجم گیاهی و جانوری از تهدیدات بالقوه و بالفعل ذخایر ژنتیکی و زیستگاه های مختلف در کشور هستند که درصدد تشکیل کارگروه ملی برای مقابله با آن ها در ماه های انتهایی سال گذشته بودیم اما متاسفانه با شیوع کرونا به تعویق افتاد. بدون شک در سالجاری و بعد از عادی شدن شرایط به طور جدی دنبال خواهد شد.


گفتنی است پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی در ۱۵ فروردین سال ۸۶،  این روز با عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی نامگذاری شد. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات