15 فروردين ماه روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي

15 فروردين ماه روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي

براي دريافت اطلاعات در زمينه روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي به پيوند زير در بخش آموزش همكاني سايت سازمان حفاظت محيط زيست مراجعه كنيد:

15+farvardin+rooze+melli+zakhayer+genetici (2)(1).pdf


علت انتخاب 15 فروردين ماه به عنو.ان روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي، ابلاغ فرمان مقام معظم رهبري به جهاد دانشگاهي مبني بر راه اندازي زيست بانك بوده است. بنابراين، پيشنهاد اين روز به عنوان روز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران از سوي مركز م‌لي ذخاير زنتيكي و زيستي ايران براي شوراي فرهنگ عمومي ارسال شد كه با تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و توسط رئيس جمهور، ماده واحده «تعيين مناسبت‌هاي تقويم رسمي سال 1394 هجري شمسي» ابلاغ شد و بر اساس ماده واحده «تعيين مناسبت‌هاي تقويم رسمي سال 1394 هجري شمسي»كه از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجرا به شوراي فرهنگ عمومي كشور ابلاغ شده است، روز «ذخاير ژنتيكي و زيستي» به عنوان يكي از اين مناسبت‌ها براي درج در ضميمه تقويم رسمي كشور تعيين شده است .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات