بشنوید|ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه به کشور/ هوای تهران نیمه ابری است

بشنوید|ورود سامانه بارشی جدید از دوشنبه به کشور/ هوای تهران نیمه ابری است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات