پاریس میزبان کنفرانس وهم و الهام در هنر و معماری

ایجاد یک بستر بین رشته‌ای برتر برای محققان، اساتید و دست‌اندرکاران از دیگر اهداف این کنفرانس است تا جدیدترین نوآوری‌ها، گرایش‌ها و نگرانی‌ها و همچنین چالش‌های عملی را به اشتراک گذارند و راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه‌های توهم‌گرایی و الهام را ارائه و مورد بحث قرار دهند. org/conference/۲۰۲۲/۰۳/paris/ICII/sponsorship در این کنفرانس شرکت کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات