تاکید مدیرعامل شرکت برق حرارتی بر تداوم تولید برق پایدار در کشور و رعایت پروتکل های پیشگیری از کرونا

تاکید مدیرعامل شرکت برق حرارتی بر تداوم تولید برق پایدار در کشور و رعایت پروتکل های پیشگیری از کرونا

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات