وام ساخت تاثیری در بازار مسکن ندارد

بر این اساس، سقف وام ساخت به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه‌ای در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۷۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان است. همچنین به ازای هر واحد به شکل عادی برای تهران ۷۰ میلیون، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر شهرها ۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات