تاثیر فعالیت در صنعت کاشی بر ریه کارگران

در این مقاله آمده: «در این مطالعه هم‌گروهی تاریخی، اطلاعات دموگرافیک و شاخص‌های ریوی مربوط به کارگران شاغل در بخش‌های مختلف یک شرکت بزرگ کاشی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بخش‌های مختلف کارخانه که وارد نمونه‌گیری و بررسی شدند شامل: سورت به تعداد ۲۵ نفر، تهیه لعاب با ۱۰ نفر، خط لعاب با ۱۷ نفر، تهیه بدنه با ۱۱ نفر، کوره با ۲۰ نفر، پرس با ۱۸ نفر و اداری با ۲۰ نفر.» در مجموع تعداد ۱۲۰ نفر از کارمندان و کارگران مرد کارخانه که سابقه‌ی کاری آنها پنج سال و بالاتر بود و طی مطالعه ثابت بودند، به مطالعه وارد شدند.» در بخش پایانی این مقاله آمده: «روند افت در شاخص‌های اسپیرومتری در این مطالعه طی پنج سال به وضوح مشخص نبوده و تنها شاخص‌های FEV۱/FVC (کسری از ظرفیت حیاتی که می‌توان آن را در ثانیه اول در طی بازدم از ریه خارج ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات