برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو

در تاریخ 16 فروردین 99 جلسه ویدیو کنفرانس با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق استان کرمان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای کرمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در جلسه ویدیو کنفرانس روز شنبه شانزدهم فروردین ماه 99 که با حضور وزیر نیرو و مدیران عامل صنعت آب و برق استان کرمان در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه ای برگزار شد، مقام عالی وزارت نیرو به تبیین سیاست ها و اهداف آن وزارتخانه در سال ۹۹ پرداخت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات